Uppslagsverk

K

Kommissurbana (DUBLETT)

Tvärförbindelse

Ledningsbana som som håller sig inom en o samma nivå av centrala nervsystemet men korsar medellinjen, d.v.s. går från hö.sida över till vä. eller tvärt om. Ofta förbinder en commissurbana likabelägna områden på de båda sidorna om medellinjen. De viktigaste kommissurbanorna är:

1/ "stora kommissuren", hjärnbalken (corpus callosum) som förbinder huvuddelen av de båda storhjärnshalvornas barkområden med varandra;

2/ främre kommissuren, (commissura anterior) som speciellt samordnar aktiviteten i hö. o vä. temporallob;

3/ valvkommissuren, (commissura fornicis/ hippocampi), som sammanbinder sjöhästvindlingen (hippocampus) på hö. o vä. sida med varandra.
...