Uppslagsverket

A

Area 11

räknas till prefrontala cortex tillsammans med area 9, 10, 12, 32, 46, 47 och delar av 24.
...