Uppslagsverket

K

Kilen

Cuneus

barkområde inom nackloben beläget mellan hjäss-nackfåran och synbarksfåran på hemisfärens insida. De delar av cuneusbarken som gränsar mot synbarksfåran räknas till primära synbarken (BA 17).
...