Uppslagsverket

K

Kantvindlingen

Gyrus supramarginalis

Främre delen av den nedre hjässminiloben. Vindlingens barkparti utgör Brodmannarean 40.
Skador i området, vanligtvis stroke på höger sida, ger upphov till neglektfenomenet.
...