Uppslagsverket

I

Isocortex

Neocortex

Modern hjärnbark

Neocortex kännetecknas av en tydlig 6-skiktad anordning av nervcellerna räknat från hjärnbarksytan och in till den vita substansen. Drygt 80% av hjärnbarken utgörs av neocortex. De resterande 20% utgörs av allocortex.
...