Uppslagsverket

I

Interneuron

Interneuronen är med alla sina delar belägna inuti centrala nervsystemet. Här bildar interneuronen kärnor och bark.

Obserera att man numera även talar om interneuron i det enteriska nervsystemet.

Interneuronen tar emot information från de primärsensoriska neuronen, bearbetar informationen, fördelar informationen, lagrar in den /minnesfunktion/, värderar den och samordnar den med centrala nervsystemets ständigt pågående såväl medvetna som omedvetna verksamheter (vilka även de naturligtvis ombesörjs av interneuron).

Kräver den aktuella situationen att organismens beteende måste förändras (muskler dras samman eller slappas av, blodtrycket ändras, magsaft bildas etc.) förmedlas beslut om detta av interneuron genom synaptisk transmission till motorneuronen.

Interneuron förekommer i centrala nervsystemet där de utgör så gott som allt neuronmaterial. Man räknar med att antalet interneuron är omkring 100 miljarder (1011) i hjärnan + ryggmärgen.

Interneuronen är till typ, utseende och funktion en synnerligen blandad grupp. Det finns uppgifter om allt ifrån något hundratal olika typer upp till flera tusen. Här finns i ena "ytterkanten" de små korncellerna (t.ex. i lilla hjärnan) vars cellkroppar är 4-5 micrometer i genomskärning, och som den andra ytterligheten de sk. Betz jättecellerna (i primära motoriska cortex) som mäter ca.100 micrometer i genomskärning.
...