Uppslagsverket

I

Inre nervtrådskapselns tinningparti

Pars sublentiformis capsulae internae

omfattar trådar som svarar för tur-och-returtrafik mellan hjärnbarken i tinningloben och thalamus, trådar från hjärnbarken till nervceller i bryggan (ponskärnorna) och, väl värt att lägga märke till, den s.k. hörselstrålningen (radiatio acustica) som löper mellan den inre knäkroppen i thalamus och den primära hörselbarken.
...