Uppslagsverket

A

Area 10

Räknas till prefrontala cortex tillsammans med area 9, 11, 12, 32, 46, 47 och delar av 24.
...