Uppslagsverket

I

Inre nervtrådskapselns bakre parti

Crus posterius capsulae internae

Inre nervtrådskapselns bakre skänkel

omfattar trådar som svarar för tur-och-returtrafik mellan hjärnbarken och thalamus, trådar från hjärnbarken till nervceller i bryggan (ponskärnorna) och, väl värt att lägga märke till, den egentliga Pyramidbanan (tractus cortico spinalis).
...