Uppslagsverket

F

Frekvens

Hertz

Hz

Frekvens = händelser per tidsenhet (Hz = händelser per sekund!).
I det här sammanhanget är händelse = nervimpuls.
...