Uppslagsverket

S

Striatala D1-neuron.

D1-MSN

D1-neuronen i striatum är inhibitoriska (GABA-erga), utrustade med dopaminreceptorer av typ 1 och tar direktkontakt med GPi-SNr. Om inte D1-neuronen exciteras från storhjärnsbarken så urladdar sig D1-neuronen med egenfrekvensen 0,1-1 Hz; något med närmast försumbar bromseffekt på GPi-SNr. Ökar excitationen från storhjärnsbarken, ja då ökar D1-neuronen sin urladdningsfrekvens, sin broms, på GPi-SNr (markerat med en stjärna runt GPi-SNr i figurerna). Som ett resultat kommer GPi-SNr´s broms på thalamus att minska.
Thalamus disinhiberas!! Signalflödet från thalamus till storhjärnsbarken ökar!

Lägg märke till att en aktivering av D1-receptorerna (dopamin) leder till att D1-neuronens bromsande förmåga ökar.
...