Uppslagsverket

I

Inre nervtrådskapselns knä

Genu capsulae internae

här löper bl.a. den del (tractus cortico-nuclearis) av det pyramidala systemet som skall påverka de motoriska kranialnervskärnorna.
...