Uppslagsverket

N

Nervsystemet, text 2. <small>Nervsystemets huvuddelar.</small>

Nervsystemet består av två huvuddelar: det centrala nervsystemet (CNS) och det perifera nervsystemet (PNS).

Det centrala nervsystemet (CNS) består av ryggmärgen (medulla spinalis) och hjärnan (encephalon). Vävnadsmässigt är ryggmärg och hjärna likartat uppbyggda. Båda organen är upphängda i hjärn-ryggmärgsvätska (likvor) samt väl skyddade och förpackade i ben och bindväv.

Det perifera nervsystemet (PNS) består av nerverna och nervknutorna/nerv-ganglierna. Vävnadsmässigt skiljer sig PNS från CNS. PNS olika delar - nerver och nervganglier - är omslutna av bindväv och ligger tämligen oskyddade ute i kroppens mjukdelar.
Det enteriska nervsystemet (ENS) eller bukhjärnan, räknas fortfarande till PNS men klassas numera allt oftare som nervsystemets tredje huvuddel.
...