Uppslagsverket

N

Nervsystemet, text 1. <small> Övergripande funktioner och givna förutsättningar.</small>

Det är HJÄRNAN, nervsystemets mest invecklade organ, som ger oss vår personlighet och våra känslor och som svarar för vårt medvetande, för vår jag-upplevelse, för vår tidsuppfattning och för våra minnesfunktioner.
Ett normalfungerande och någorlunda vältränat nervsystem är därför själva grundförutsattningen för att människan på ett acceptabelt sätt skall kunna ta sig fram här i tillvaron.


Det sätt som nervsystemet organiserar vårt beteende, vårt känsloliv och vår tankevärld, beror framför allt på fyra faktorer:
1. nervsystemets medfödda, genetiskt styrda, funktioner och kopplingsmönster.
2. den information som sinnesorganen ständigt och jämnt registrerar om skeenden/händelser/förändringar som äger rum runt om oss i vår yttre miljö och inuti vår kropp, d.v.s. i vår rörelseapparat (muskler, senor och leder) och i våra inälvorna .
3. inlärning och minnen av tidigare händelser och upplevelser samt det "inre" minnet av våra reaktioner på dessa händelser och upplevelser.
4. systemets förmåga att kunna bygga ut samt omforma kopplingsmönster och fördelningen av nervceller. Kort och gott, dess plasticitet.
...