Uppslagsverket

I

Inre nervtrådskapselns främre parti

Crus anterius capsulae internae

Inre nervtrådskapselns främre skänkel

Omfattar trådar som svarar för tur-och-returtrafik mellan pannlobens hjärnbark och thalamus samt trådar från hjärnbarken till nervceller i bryggan (ponskärnorna). Nervcellerna i bryggan kontaktar i sin tur lilla hjärnan.
...