Uppslagsverket

R

Rörelserubbningar, basala ganglierna.

Basala ganglierna, funktionsrubbningar.

Funktionsrubbningar kopplade till basala ganglierna visar sig framförallt som förändringar i våra normala rörelsemönster.
Man brukar skilja mellan hypokinetiska och hyperkinetiska rubbningar.

En hypokinetisk rubbning innebär okontrollerbar/ofrivillig nedsättning av den muskulära aktiviteten (hypokinesi) och kännetecknas av ett eller flera av följande symptom:
Akinesi = oförmåga att utföra en rörelse.
Bradykinesi = långsamma rörelser.
Dysarthri = talsvårighet.
Rigiditet = muskelstelhet.
Tremor = darrningar.
Postural instabilitet = svårighet att upprätthålla en normal kroppsställning.
Hypokinetiska rubbningar beror vanligtvis på nedsatt aktivitet längs den "Direkta vägen genom basala ganglierna".
Parkinsons sjukdom utgör skolexemplet på en hypokinetisk rubbning.

En hyperkinetisk rubbning innebär okontrollerbar/ofrivillig ökning av den muskulära aktiviteten (hyperkinesi/dyskinesi/dystoni) och kännetecknas av ett eller flera av följande symptom:
Athetos = långsamma förvridna, ormande, rörelser i armar, ben, bål och/eller ansikte. Symptomet ses bl.a. hos personer med cerebral pares (CP).
Hemiballism = ena kroppshalvan utför oavbrutet och gång på gång ett rörelsemönster som påminner om det som gäller när man kastar en boll. Symptomet är sällsynt och orsakas av en skada i motsatta sidans subthalamiska kärna.
Chorea = danssjuka; innebär plötsliga serier av ryckiga och slängiga rörelser i olika kroppsdelar. Hit räknas bl.a. den ärftliga Huntingtons chorea.
Myoclonus = kortvarig plötslig sammandragning av en eller flera muskler. Symptomet uppträder vid en rad olika allvarliga neurologiska sjukdomar ex.vis multipel skleros, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom. Hicka och "det där plötsliga muskelrycket", just som man skall somna, är godartade exempel på myoclonus.
Tics = kortvarig plötslig, mer eller mindre, kontrollerbar sammandragning av en eller flera muskler vanligtvis i ansiktet och oftast anslutna till ena ögat, näsan eller munnen.
Hyperkinetiska rubbningar beror vanligtvis på nedsatt/rubbad aktivitet längs den "Indirekta vägen genom basala ganglierna".
...