Uppslagsverket

A

Aktivitet

Aktivitet

Tonisk aktivitet, Fasisk aktivitet

Man beskriver ofta nerv- och muskelcellers aktivitet som tonisk eller fasisk.

Tonisk aktivitet innebär en fortlöpande egenaktivitet.

Fasisk aktivitet innebär en kortvarig, mer eller mindre plötsligt påkommande, aktivitet.
...