Uppslagsverket

C

Cannabinoider

Cannabinoider

Till gruppen cannabinoider räknas dels substanser som kan utvinnas ur indisk hampa (Cannabis indica) och som ingår i droger av typen marijuana och hashish (brass, hash) och dels kroppsegna cannabinoider.
...