Uppslagsverket

R

Rostromediala tegmentkärnan

Nucleus tegmentalis rostromedialis

tVTA, RMTg, Drogmissbruk

Den rostromediala tegmentkärnan, en t.hö och en t.vä, definierades så sent som 2005 (Perotti et al).

Kärnan ligger längst caudalt (baktill) i ventrala tegment arean (VTA) där den, så att säga, utgör VTAs svans (eng: tail/t). Den innehåller framförallt GABAerga (bromsande) nervceller.

Signalflödet in till tVTA kommer från många olika håll bl.a. från prefrontala cortex, laterala habenula kärnan, kärnor i hypothalamus och från septala regionen.

Signalflödet ut från tVTA riktar sig framförallt till mitthjärnans dopaminerga neuronansamlingarna särskilt de i själva VTA, till dorsala rafekärnan och till PPN; alla inblandade i uppkomsten av olika slags målinriktade beteenden.

Den rostromediala tegmentkärnan deltar, på ett avgörande sett, i kontrollen (minskning/ökning) av det dopaminerga signalutflödet från VTA till accumbenskärnan och till storhjärnsbarken.

Lägg märke till:
a/ att ett normalanpassat dopaminergt signalutflöde bidrar till ett välbalanserat allmäntillstånd såväl kroppsligen som själsligen.
b/ att ett onormalt minskat dopaminergt signalutflöde bl.a. kan resultera i allvarliga motoriska rubbningar och humörsänkningar.
c/ att ett onormalt ökat dopaminergt signalutflödeb bl.a. kan resultera i känslor av ökat välbefinnande, ökad självkänsla och berusning (drogeffekter).
d/ att tVTA-nervcellernas ändslut (boutonger), vilka bildar synapser med VTA-nervcellerna, på ytan är försedda med opioid- och cannabinoid-receptorer. Aktiveras receptorerna, så minskar frisättningen av transmittorsubstans (här=GABA) i synapsen och det dopaminerga signalutflödet från VTA ökar.

Barrot M. et al. (2012) Braking Dopamine Systems: A New GABA Master Structure for Mesolimbic and Nigrostriatal Functions. J Neurosci 32(41):14094 –14101.
...