Uppslagsverk

M

Mediala märgskiktet

Lamina medullaris medialis

Inre märgskiktet

Tunt skikt av vit substans som skiljer bleka kärnans inre (GPi) och yttre (GPe)delar från varandra.
...