Uppslagsverket

L

Laterala märgskiktet

Lamina medullaris lateralis

Yttre märgskiktet.

Tunt skikt av vit substans som skiljer skalkärnan (putamen) från bleka kärnan (globus pallidus).
...