Uppslagsverket

I

Inre nervtrådskapseln

Capsula interna

sammanpackad massa av tiotals miljoner nervtrådar som på sin väg neråt i systemet från storhjärnsbarken kläms in mellan svanskärnan och linskärnan och som sedan tränger vidare neråt mellan linskärnan och thalamus. En stor del av trådmassan slutar i thalamus. Resten fortsätter neråt, lämnar stora hjärnan och bildar hjärnskänklarna (crus cerebri)mitthjärnans framsida. Följer man trådmassan i riktning uppåt mot storhjärnsbarken minskar tätpackningen bland trådarna och kapseln övergår i den s.k. strålkransen (corona radiata).

Inre nervtrådskapseln och strålkransen innehåller också en stor mängd trådar som börjar i thalamus och slutar i storhjärnsbarken.

Inre nervtrådskapseln kan delas upp i 5 partier:
Främre skänkeln
Knäet
Bakre skänkeln
Nackpartiet
Tinningpartiet
...