Uppslagsverk

T

TOMTBG

Storhjärnsbarken kan ta direktkontakt med basala ganglierna och får då, någon hundradels sekund senare, tillbaka ett bearbetat kontaktsvar från thalamus.

Kontaktsignalerna kopplas runt i en krets, i en loop, som utgår från ett begränsat område av storhjärnsbarken. Signalerna når först till den subthalamiska kärnan och striatum, fortsätter sedan till pallidum och substantia nigra, för att därefter komma fram till thalamus som i sin tur levererar, det nu bearbetade, signalflödet till samma barkområde varifrån den ursprungliga signalen utgick.


Mot bakgrunden av vilket parti av storhjärnsbarken det är som riktar signalflödet till basala ganglierna talar man om (minst) tre olika kopplingskretsar eller loopar.
1/ Den sensori-motoriska kretsen/loopen med början (och slut) i primära sensoriska barken, i primära och supplementära motoriska barken och i delar av premotoriska barken.
2/ Den associativa kretsen/loopen med början (och slut) i prefrontala barkens ovan- och utsida samt i hjässlobens associativa barkområden.
3/ Den limbiska kretsen/loopen med början (och slut) i prefrontala barkens insida, i orbito-frontala barken och i den limbiska loben, särskilt dess främre del.

Gemensamt för de tre kretsarna är:
att startsignalerna från hjärnbarken är pådrivande (excitatoriska) och förmedlas av glutamat,
att startsignalerna från hjärnbarken söker sig dels till den subthalamiska kärnan för omkoppling o och dels till striatum,
att nervcellerna i den subthalamiska kärnan är pådrivande (excitatoriska) och förmedlas av glutamat till GPi-SNr,
att startsignalerna från hjärnbarken som når striatum kopplas om till bromsande (inhibitoriska) GABA-erga nervceller av två typer; den ena försedd med dopaminreceptorer av typ 1 (D1) och den andra försedd med dopaminreceptorer av typ 2 (D2)
att D1-nervcellerna är substans-P positiva och kopplar om signalerna direkt till GPi-SNr och utgör den s.k. "Direkta vägen genom basala ganglierna"
att D2-nervcellerna är enkefalin-positiva och utgör det första steget i den s.k. "Indirekta vägen genom basala ganglierna".


mmmm
bbbbbb
...