Uppslagsverket

L

Limbiska/emotionella återkopplingskretsen genom basala ganglierna.

Limbiska/emotionella loopen genom basala ganglierna.

Den limbiska loopen kan kopplas till vårt känsloliv, våra emotioner, och till funktioner som verkställs via det autonoma nervsystemet. Loopens inblandning i samband med neuro-psykiatriska sjukdomstillstånd, t.ex. tvångs- och van-föreställningar, bipolär sjukdom och schizofreni förefaller trolig.

Kretsen/loopen utgår från prefrontala storhjärnsbarkens insida och undersida (orbito-frontala cortex) samt från den limbiska loben, särskilt dess främre/rostrala och undre/ventrala delar (obs hippocampuskomplexet och entorhinala cortex). Loopen slutar i utgångsområdena.

Signalflödet från storhjärnsbarken är excitatoriskt och glutamat-ergt. Signaleringen riktar sig framför allt till D1- och D2- neuron i ventrala striatum, särskilt accumbenskärnan med sin tur-och-retur trafik till amygdala samt, i liten utsträckning, till svanskärnan (nucleus caudatus) och skalkärnan (putamen).

Kretsen utnyttjar såväl den hyperdirekta som den direkta och den indirekta vägen genom basala ganglierna.

Simpson, E.H., Kellendonk, C., Kandel, E. (2010) A Possible Role for the Striatum in the Pathogenesis of the Cognitive Symptoms of Schizophrenia. Neuron, 65, 585–596
Yim CY. and Mogenson GJ. (1982) Response of nucleus accumbens neurons to amygdala stimulation and its modification by dopamine. Brain Research 239, 401-415.
...