Uppslagsverket

A

Associativa/kognitiva återkopplingskretsen genom basala ganglierna.

Associativa/kognitiva loopen genom basala ganglierna.

Den associativa loopen kan kopplas till vår exekutiva förmåga; dvs att kunna planera våra beteenden, att besluta om valet av det för situationen mest lämpade beteendet och att se till att genomförandet sker på ett fokuserat sätt. Loopen engagerar arbetsminnet och olika inlärda vanemässiga beteenden.

Kretsen/loopen utgår från prefrontala storhjärnsbarkens ovan- och ut-sida samt från hjässlobens associativa barkområden. Den slutar i utgångsområdena.

Signalflödet från storhjärnsbarken är excitatoriskt och glutamat-ergt samt påverkar D1- och D2- neuron framförallt i svanskärnan (nucleus caudatus) och delvis i skalkärnan (putamen).
Kretsen engagerar särskilt CM-PF komplexet, VA och VL kärnorna i thalamus.

Kretsen utnyttjar hyperdirekta, direkta och indirekta vägarna genom basala ganglierna.
...