Uppslagsverk

D

Den direkta vägen genom basala ganglierna.

Direkta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus

"Den direkta vägen" från cortex genom basala ganglierna mot thalamus kan ha sitt ursprung var som helst i storhjärnsbarken men vanligtvis i pann- hjäss- lobsbarken och löper via omkoppling i striatums D1-neuron direkt in till GPi-SNr.

Kortfattat kan man säga att aktivitet längs "Den direkta vägen" innebär en ökad motorik.

När nervcellerna (MSN) i striatum, vilka är inhibitoriska (bromsande) och utrustade med dopaminreceptorer av typ D1, exciteras (drivs på) av signalerna från storhjärnsbarken, så ökar deras bromsande inverkan på GPi-SNr. Detta leder, i sin tur, till att GPi-SNr´s broms på thalamus minskar. Thalamus disinhiberas! Signalflödet från thalamus till storhjärnsbarken påverkas och ökar! Motoriken underlättas.

Frisättningen av dopamin från SNc i striatum har en likartad aktiverande effekt på de D1-försedda neuronen och förstärker signaleringen längs "Den direkta vägen".

Normal aktivitet längs "Den direkta vägen" innebär alltså ökat signalflöde från thalamus till storhjärnsbarken med positiva effekter för motoriken.

Nervimpulsflödena längs direkta, hyperdirekta och indirekta vägarna är inflätade i varandra och samordnas från SNc.
...