Uppslagsverket

S

Synfältets högra halva

Höger synfältshalva

Bildinnehållet i den högra synfältshalvan bryts av ögats lins på så sätt att det förläggs till den vänstra (inre, nasala) näthinnehalvan i höger öga och till den högra (yttre, temporala) näthinnehalvan i vänster öga.
...