Uppslagsverket

F

Förklaring till bild av hjärnstam-mellanhjärna sedda dorsalt

Telencephalon-rotation

Arrangera bilden så att de två horisontella vinjettraderna blir synliga.
Centrala nervsystemets längsgående mittaxel (den blå linjen i 1a) är framåtböjd, nästan 90 grader, i övergången mellan stora hjärnan (telencephalon+diencephalon) och hjärnstammen. Stora hjärnan är alltså tippad framåt/nedåt i förhållande till hjärnstammen. Det blir därför omöjligt, om man inte fuskar, att, i ett och samma bildplan som visar stora hjärnan och hjärnstammen sedda bakifrån, kunna illustrera systemets kärnor.
Ett sätt att komma runt problemet är att man tänker sig att man vrider stora hjärnan bakåt/uppåt över en tvärgående axel (blå ring med rött kors i 1a-3a; röd linje i 1b-4b) och rätar ut den krökta längsaxeln.
...