Uppslagsverket

B

Bromsande synaps

Inhibitorisk synaps

Hämmande synaps, Synaps, inhibitorisk

Den här synapstypen är bromsande, hämmande, den är "ihibitorisk" säger man. "Bromsande" betyder, i det här sammanhanget, att den synaptiska aktiviteten minskar sannolikheten för att en nervimpuls/ en aktionspotential skall utlösas i det påverkade postsynaptiska neuronets initiala (axon)segment (IS).

Axonändslut/boutonger som ger upphov till inhibitoriska synapser, s.k."Synapstyp II", innehåller tillplattade synapsblåsor. Det postsynaptiska membranet är inte förtjockat.

Inhibitoriska synapser engagerar sällan dendrittaggar, och är vanliga vid dendritbaserna, på cellkroppen samt på själva initiala axonsegmentet(IS) där de får särdeles stark genomslagskraft.
...