Uppslagsverket

B

Blodkärlflätans springa

Fissura choroidea

Fissura choroidea är den smala springa/hjärnfåra som har sidoventrikelns plexus choroideus i sin botten och som löper medialt utanför sidoventrikelns centrala och temporala delar. Plexus choroideus kommer på så sätt att bilda den mediala väggen i respektive ventrikelavsnitt.
...