Uppslagsverket

B

Bokstavsförkortning

Akronym

Bokstavsförkortning (ofta med "stora bokstäver") bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.
Exempel: nucleus ventralis posterolateralis thalami presenteras som "VPL-kärnan i thalamus" eller rätt och slätt som "VPL".
...