Uppslagsverket

B

BrdU-metoden

Bromodeoxyuridine

5-bromo-2'-deoxyuridine,

BrdU-metoden används för att identifiera och lokalisera nybildade celler.

BrdU är en konstgjord nukleotid som byggs in i arvsmassan(DNA) i stället för nukleotiden thymidin när en celldelning förbereds. Celler som innehåller BrdU kan sedan efter lämplig behandling (immunohistokemisk preparationsteknik) lokaliseras i mikroskop.
BrdU-metoden ersätter den tidigare använda, komplicerade och tidskrävande, autoradiografiska H3-thymidin-metoden.
...