Uppslagsverket

A

Agouti-relaterat protein

Agouti-related peptide

AgRP, Anorexi

Det agouti-related proteinet (AgRP) består av 132 aminosyror och räknas till gruppen neuropeptider. Det förekommer i hjärnan enbart i nucleus arcuatus (hypothalamus) och där i nervceller tillsammans med NPY och GABA.

AgRP har en stark aptitstimulerande effekt samt ökar påtagligt födointag och fettbildning.

Ett signalutflöde från nucleus arcuatus till nucleus parabrachialis hämmar vissa parabrachialis neuron vilka, om dom "släpps lösa", utlöser ett anorektiskt(självsvält) beteende. Förstörs AgRP-neuronen i nucleus arcuatus hos mus, så slutar djuret upp med att äta och svälter ihjäl inom loppet av en dryg vecka.

Bäckberg M, Madjid N, Ogren SO, Meister B (2004). Down-regulated expression of agouti-related protein (AGRP) mRNA in the hypothalamic arcuate nucleus of hyperphagic and obese tub/tub mice. Brain Res. Mol. Brain Res. 125 : 129–39.

Wu, Q., Clark, M.S. and Palmiter, R.D. (2012) Deciphering a neuronal circuit that mediates appetite. Nature. 483 : 594 - 597.
...