Uppslagsverket

P

Perifornicala cellgruppen

Nucleus perifornicalis

Hypothalamuskärna, perifornicala

Cellgruppen är orexinpositiv och ligger ansluten till columna fornicis i det laterala hypothalamusområdet. Stimuleras cellgruppen med neuropeptid Y (NPY) utlöses ett intensivt hunger- och ätandebeteende.
...