Uppslagsverket

L

Laterala hypothalamusområdet.

Area hypothalamica lateralis

Hypothalamuskärna, Laterala HypothalamusArean, LHA

Laterala hypothalamusområdet motsvarar, bortsett från area preopticadelen, hypothalamus längsgående ytterzon och innehåller bl.a. strödda orexin-producerande neuron vilka bidrar till hjärnans förmåga att "vakna upp" ur sömnen, att "hålla sig vaken" och att inte "somna till" igen samt deltar i aptitregleringen.

Signalflödet in till och ut från LHA förmedlas huvudsakligen av MFB och riktar sig framförallt till locus coeruleus (noradrenalin), till den rostrala gruppen rafekärnor (serotonin) och till nucleus tuberomammillaris (histamin) samt till kärnor i hjärnstammen (ex.vis parabrachialiskärnorna, nucleus solitarius). Området har dessutom diffusa förbindelser spridda över hela CNS.

Neuronen i LHA samarbetar med neuronen i hypothalamus bakre parti och står delvis under nucleus suprachiasmaticus inflytande.

Stuber G.D. and Wise R.A. (2016) Lateral hypothalamic circuits for feeding and reward. Nature Neuroscience 19, 198–205 doi:10.1038/nn.4220
...