Uppslagsverk

Y

Yttre vårtkroppskärnan

Nucleus mammillaris lateralis

Hypothalamuskärna, laterala mammillariskärnan, Vårtkroppskärna, laterala, Laterala mammillariskärnan

Nucleus mammillaris lateralis är den mindre av de två vårtkroppskärnorna, ett sådant kärnpar på hö. och ett på vä. sida!

Kärnan tar emot förbindelser från hippocampuskomplexet via fornix postcommissurale, sänder signaler till den främre thalamuskärnan via tractus mammillo-thalamicus och har tur-och retur förbindelse med nucleus tegmentalis dorsalis. Från den främre thalamuskärnan fortleds informationen till den retrospleniala delen av gyrus cinguli.

Nucleus mammillaris lateralis med sina förbindelser ingår i det nätverk som styr huvudets inriktning och ögonens rörelser under förflyttning i, och undersökning av omvärlden. Kopplingssystemet svarar troligtvis även för det spatiella arbetsminne som krävs för att förflyttningen skall vara meningsfull.

Blair, H.T., Cho, J. and Sharp, P.E. 1999, Role of the Lateral Mammillary Nucleus in the Rat Head Direction Circuit: A Combined Single Unit Recording and Lesion Study. Neuron, 22, 200
...