Uppslagsverket

A

Ansa peduncularis amygdalo-thalamiska komponent

Ansa peduncularis amygdalo-thalamiska komponent

Trådmassan ingår i ansa peduncularis och binder samman amygdala med den mediodorsala thalamuskärnan.
...