Uppslagsverket

P

Premammillära dorsala hypothalamuskärnan

Nucleus premammillaris dorsalis

Hypothalamuskärna, dorsala premammillära., PMD

Kärnan tar emot signaler från bl.a. slutstrimmans bäddkärna och den septala regionen. Den är vidare förbunden med PAG och den ventrala tegmentkärnan samt inkopplad i hypothalamus lokala nätverk.

Hos råtta förefaller PMD-kärnan vara avgörande för ett adekvat beteende i samband med yttre hot; d.v.s. orörlighet, planering av flyktväg och flykt. Här spelar troligen kopplingen med den ventrala tegmentkärnan (spatiellt/rumsligt working memory) stor roll när det gäller att utnyttja omgivningens flyktmöjligheter.

Comoli E, Ribeiro-Barbosa ER, Canteras NS. (2000) Afferent connections of the dorsal premammillary nucleus. J Comp Neurol; 423(1):83-98.
...