Uppslagsverket

V

Ventrala tegmentkärnan

Nucleus tegmentalis ventralis, Gudden

Guddens ventrala tegmentkärna., VTN

Kärnan, en t.hö. och en t.vä., är svår att lokalisera i primathjärnan där den - i likhet med positionen i råtthjärnan - förmodas ligga rostralt i pons tegmentparti i höjd med 5:te kranialnervens motoriska kärna alldeles intill fasciculus longitudinalis medialis.

Ventrala tegmentkärnan vidarebefordrar signaler från GPi via habenula och från vestibulariskärnorna samt har väl utvecklade tur-och-retur-förbindelser med den mediala vårtkroppskärnan dels via tractus mammillo-tegmentalis och dels via pedunculus corporis mammillaris.

Ventrala tegmentkärnan förmodas vara inblandad i minneslagring, särskilt rumsliga arbetsminnen, bl.a. av betydelse för navigering i tidigare känd miljö (jfr. med DTN).

Vann S.D. (2009) Gudden’s ventral tegmental nucleus is vital for memory: re-evaluating diencephalic inputs for amnesia. Brain: 132. 2372–2384.
...