Uppslagsverk

V

Ventrala inre hypothalamuskärnan

Nucleus ventromedialis hypothalami

Hypothalamuskärna, ventromediala, VMH, VMh

Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger ventralt i den inre hypothalamuszonens mellersta del.

Kärnan påverkar positivt parningsintresset och parningsbeteendet hos mushonor samt förefaller vara av betydelse för den revirbetingade doftmarkeringen.

Enligt Terminologia Anatomica, 41/b finns det inte någon ventromedial(VM) thalamuskärna!
...