Uppslagsverk

D

Dorsala inre hypothalamuskärnan

Nucleus dorsomedialis hypothalami

Hypothalamuskärna, dorsomediala, DMH

Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger dorsalt i den inre hypothalamuszonens mellersta del.

Kärnan anses påverka vätske- och födointag samt delta i regleringen av kroppsvikt och dygnsrytm.
...