Uppslagsverket

P

Portasystem

Begreppet syftar på ett arrangemang där två kapillärbäddar är seriekopplade med varandra via venösa kärl.
Nyttan med systemet är att blodet, under passagen genom den första kapillärbädden, förses med någon/ra specifik/a substans/er som via den påföljande kapillärbädden kan utnyttjas direkt på plats. En säker, effektiv och resurssparande kommunikation.

Typexemplet på ett portasystem påträffas i bukhålan.
Mag-tarmkanalens artärer slutar i kapillärbäddar som möjliggör för näringsämnena i den bearbetade födan att lämna tarmen och övergå i blodbanan. Från mag-tarmkanalens kapillärbäddar samlas det näringsmättade blodet i allt grövre vener som flyter samman till den stora Portådern (vena portae hepatis). Portådern når fram till levern, grenar sig och tränger in i levervävnaden där allt smalare vener till sist delar upp sig i ett slags venöst kapillärsystem som möjliggör för levercellerna att "suga upp" näringsämnena från den bearbetade födan. Det rensade blodet lämnar sedan levern och återvänder till hjärtat via levervenerna och den nedre hålvenen.

Se eminentia mediana.
...