Uppslagsverket

H

Hjäss-nack fåran

Sulcus parieto-occipitalis

Djup fåra som huvudsakligen löper på hemisfärens insida där den bildar en tydlig gräns mellan hjässloben och nackloben
...