Uppslagsverket

A

Area 9

Räknas till prefrontala cortex tillsammans med area 10, 11, 12, 32, 46, 47 och delar av 24.
...