Uppslagsverket

H

Hypothalamusfåran

Sulcus hypothalamicus

Grund fåra i tredje ventrikelns sido vägg. Fåran, som avgränsar thalamus från hypothalamus, börjar vid foramen interventriculare och löper bakåt till vattenledningens mynning i tredje ventrikeln.
...