Uppslagsverket

P

Periventrikulära preopticuskärnan

Nucleus preopticus periventricularis

Hypothalamuskärna, periventriculära preoptiska

Kärnan ligger i area preopticas periventriculära omfång. Den deltar i kontrollen av kroppens vattenintag och påverkar frisättningen av gonadotropin releasing hormon (GNRH/LHRH) från eminentia mediana.
...