Uppslagsverket

I

Inre preopticuskärnan

Nucleus preopticus medialis

Hypothalamuskärna, mediala preopticus, Genusskillnader 3, Könsskillnader 3, Homosexualitet, manlig

Kärnan, belägen en t.vä. och en t.hö. i area preoptica, har omfattande kopplingar till själva hypothalamus, till basala framhjärnan, till storhjärnsbarken och till olika hjärnstamskärnor. Den anses bl.a. vara inblandad i kontrollen av kroppstemperaturen, i maskulint sexuellt beteende (uppvaktning av partnern samt stereotypa kopulationsrörelser "thrusting") och i feminint beteende med avseende på skötseln av ungar.
Den inre preopticuskärnan är även intressant ur ett genusbetingat och sexologiskt perspektiv. Kärnan är dubbelt så stor hos män jfr. med den hos kvinnor och anges uppvisa skillnader mellan heterosexuella och homosexuella män.

Balthazart, J. and Ball, G. (2007). "Topography in the preoptic region: Differential regulation of appetitive and consummatory male sexual behaviors". Frontiers in Neuroendocrinology 28 (4): 161–178.
LeVay, S.. (1991). "A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men". Science 253 (5023): 1034–1037.
...