Uppslagsverket

M

Mittställda preopticuskärnan

Nucleus preopticus medianus

Hypothalamuskärna,mediana preopticus

Kärnan, belägen dorsalt i medellinjen i area preoptica, deltar i kontrollen av kroppens vätskeintag.

Noradrenalinfrisättning i kärnan utlöser törstkänsla. Vattenintag minskar noradrenalinfrisättningen.
...