Uppslagsverket

N

Neuropeptid Y

NPY

Neuropeptid Y består av 36 aminosyror. Den förekommer framförallt i hypothalamus och fungerar som en neurotransmittor/neuromodulator.
Neuropeptid Y har stort inflytande på födointag och energibalans.
...