Uppslagsverket

I

Inre vårtkroppskärnan

Nucleus mammillaris medialis

Hypothalamuskärna, mediala mammillariskärnan., Vårtkroppskärna, mediala , Mediala mammillariskärnan

Nucleus mammillaris medialis är den större av de två vårtkroppskärnorna, ett sådant kärnpar på hö. och ett på vä. sida!

Kärnan tar emot förbindelser från hippocampuskomplexet via fornix postcommissurale, sänder signaler till den främre thalamuskärnan via tractus mammillo-thalamicus och har tur-och retur förbindelse med nucleus tegmentalis ventralis.
Från den främre thalamuskärnan fortleds informationen till gyrus cinguli och därifrån via associationsbanan cingulum bl.a. tillbaka till hippocampuskomplexet (Papez krets).

Nucleus mammillaris medialis med sina förbindelser ingår i det nätverk som är aktivt under förflyttning i, och undersökning av omvärlden. Kopplingssystemet är av största betydelse för det spatiella arbetsminne och episodminne som krävs för att förflyttningen skall vara meningsfull och möjlig att upprepa.

De båda mammillariskärnorna beskrivs ofta som helt avgörande för inlärning och minneslagring, en uppfattning som är förankrad i observationer av patienter med Korsakoffs sjukdom/syndrom som bl.a. innebär svårartad minnesförlust (amnesi). Uppfattningen bygger på de småblödningar och degenerationer som alltid påträffas i den mediala mammillariskärnan hos den avlidna Korsakoff-patienten.
En modernare teori är att amnesin primärt beror på funktionsrubbningar i anteriora, dorsomediala och mediana thalamuskärnor vilka alla tar emot ett visst signalinflöde från den mediala mammillariskärnan. Den senare skulle då, så länge den är oskadad, kunna maskera/stötta funktionsnedsatta thalamuskärnor.

Vann S.D. and Aggleton J.P.(2004) The mammillary bodies: two memory systems in one? Nature Reviews Neuroscience 5, 35-44.
...